Kråkstad Idrettslag ble stiftet 13.januar 1907 og er et fler-idrettslag.
Vi er organisert i følgende grupper:
Turn og moro , håndball , fotball ,svømming , ski , innebandy , styrketrening , tennis, idrettsskole, friidrett og volleyball.

I 2016 sto vårt nye idrettsanlegg ferdig som inkl kunstgressbaner, friidrettsbaner, basketbane og tennisbane. Det også mulig å islegge tennisbanen vinterstid. Anlegget er finansiert via tippemidler, tilskudd fra Ski kommune og egenkapital. Dette er stort løft for Kråkstad IL og vi takker alle som har bidratt for å få realisert dette prosjektet.

I motsetning til andre idrettslag i Ski kommune er Kråkstad Idrettslag eier av idrettsanlegget. Det gjelder både klubbhuset , kunstgressbanen, tennis og friidrettsbanene. Det betyr at vi selv står for ansvarlig for anlegget både økonomisk og administrativt.


Våre inntekter kommer primært fra Ski kommune iht.fast avtal , tildeling av lokale aktivitetsmidler , div. støtteordninger fra bedrifter samt medlemskontigent / treningsavgifter.


Inntektene skal dekke tilskudd til drift av gruppene , samt våre utgifter til strøm , forsikringer , plenklipping, snøbrøyting etc.


Kråkstad idrettsanlegg:

Kråkstadveien 112

1408 Kråkstad

Kart: Kråkstad idrettsanlegg

Kråkstad idrettshall:

Skolebakken 1

1408 Kråkstad

Kart: KråkstadhallenPostadresse:

Kråkstad IL

co/Morten Veiby

Skotbuveien 69

1409 Skotbu

Organisasjonsnummer: 984392699

Epost: krakstadidrettslag@gmail.com

Tlf: 92211122

Kontonummer: