Krav om Politiattest i Kråkstad IL

Kråkstad IL jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemning.

Kråkstad IL følger Norges Idrettsforbund sine retningslinjer og krav når det gjelder Politiattester.

Som en viktig del av dette arbeidet har Kråkstad IL vedtatt at alle med et verv i Kråkstad IL,som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemning, er det et krav om at man må fremvise politiattest uten anmerkninger. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Før man skal søke om Politiattest, må man få en skriftlig bekreftelse fra klubben om hvilket verv man skal ha. Dette for man ved å kontakte aktuell gruppeleder. (Fotball,Svømming,Turn og moro osv). Nå denne bekreftelsen er mottatt, må man selv søke om å få Politiattest. Søknad sender man elektronisk vi linken nedenfor.

Når man mottar Politiattest, skal den kun fremvises til personen som er ansvarlig for politiattester i Kråkstad IL. Kråkstad IL har ikke lov til å lagre Politiattester, den skal kun fremvises. Hvis man ønsker å ha den tilgjengelig til senere, må man lagre den selv.


Les mer krav og søknadsprosedyrer på denne linken:

Politiattest NIF

Kontakt info til hovedansvarlig for Politiattester i Kråkstad IL samt gruppeledere finner du på denne siden:

Kontaktinfo KIL


Leder

Kråkstad IL

Morten Veiby

04.02.2017